Miłość to krótki okres czasu, w którym jakiś bliźni płci przeciwnej jest o nas tego samego zdania, co i my.


Bieżące komentarze: matura z matematyki, oświataŚmiać się? A może już zacząć płakać?

MEN informuje:

Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej oraz wysocy rangą reprezentanci ministerstw edukacji i szkolnictwa wyższego 27 państw członkowskich UE uczestniczyli w spotkaniu Grupy Wysokiego Szczebla do spraw Kształcenia i Szkolenia, które zorganizowano w Warszawie trzy tygodnie przed rozpoczęciem polskiej Prezydencji w Radzie UE.

Aldous Huxley był prorokiem.

Kolejne szczyty zdobywamy...

Premier Tusk chce, by w większości gmin powstały "astro-bazy", czyli przyszkolne obserwatoria astronomiczne. Koszt budowy takiego czegoś ma podobno nie przekraczać miliona złotych.

W związku z tym przypomina się zagadka: Jaki jest szczyt głupoty? Kupić portfel za ostatnie pieniądze.

Epoka Gierka w całej okazałości

Ze strony MEN:

Podczas międzynarodowej konferencji organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną pt. „Rozwój globalny a nowe państwa członkowskie UE - czas na nowe otwarcie?", która odbywa się w Warszawie, podpisano porozumienie między Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Grupą Zagranica w sprawie wspierania rozwoju edukacji globalnej w Polsce.(...) Edukacja globalna rozszerza zakres kształcenia obywatelskiego i wychowania m.in. poprzez uświadamianie istnienia zjawisk oraz współzależności łączących wszystkich mieszkańców globu. Jej celem jest przygotowanie uczniów do stawiania czoła wyzwaniom, dotyczącym całej ludzkości.

Ten, kto pamięta czasy Gierka, wie o co chodzi. Taki pseudo-naukowy bełkot dla przykrycia pseudo-działań urzędniczych kolektywów. Podobny w charakterze jest temat pewnego przewodu habilitacyjnego: "Prostota i dyskonfirmowalność jako kryteria heurystyczne w kosmologii relatywistycznej". Prawda, że pyszne?

Oni zdawali kiedyś maturę...

Fachowcy, eksperci w swojej dziedzinie - liczą, robią wyceny, analizy...

  • Kilka lat temu, gdy zapadła decyzja o organizacji w Polsce i na Ukrainie mistrzostw Europy 2012 w piłce kopanej, wycenili, że budowa Stadionu Narodowego w Warszawie będzie kosztować 250 milionów złotych. Potem szacowane koszty rosły, by w 2008 roku osiągnąć miliard złotych. Oto fragment informacji z dnia 29 lutego 2008 r.: "Koszt budowy Stadionu Narodowego w Warszawie wyniesie miliard złotych - poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki."
  • W chwili obecnej wydano 1 miliard 900 milionów złotych, a to jeszcze nie koniec...

Nie mam dowodów, by twierdzić, że ktoś kradnie - muszę zatem stwierdzić, że uczone grono ekspertów po prostu nie umie liczyć!

Mam nadzieję, że po tej informacji, liczba osób popierających moją tezę, że matura jest po prostu niepotrzebna, wzrośnie.

CKE drogo nas kosztuje...

Ostatnio za krajową prasą pisałem, że CKE od października 2007 r. do końca 2013 r. (około 74 miesięcy) wyda na przygotowanie matury z matematyki 63 mln zł. Średni miesięczny wydatek na ten cel to ok. 851 000 zł.

Mirosław Sawicki, wicedyrektor CKE w wywiadzie radiowym powiedział dziś (23.05.2011), że CKE wyda w ciągu dwóch lat 47 mln zł na stworzenie banku zadań, z którego układane będą wszelkie egzaminy. Wychodzi na to, że im więcej CKE zanotuje spektakularnych wpadek, tym drożej ceni sobie koszta likwidacji swojej nieporadności.

Jak łatwo policzyć daje to prawie 1 960 000 zł miesięcznie. Policzmy inaczej: zadań ma być kilka tysięcy. Przyjmijmy, że będzie ich 5 tysięcy. Wychodzi zatem... 9400 zł za zadanie!!! Nasz serwis ma w bazie parę zadań. Oczekuję zatem, że przedstawiciel  CKE skontaktuje się ze mną. By negocjacje były łatwiejsze, ogłaszam, że taka cena za jedno zadanie jak najbardziej mi odpowiada. A niech tam, najwyżej stracę... sprzedam zadania po 8000 zł za sztukę! Ciekawe co CKE na to. Kupić, nie kupić, potargować warto.

Goło i wesoło

  1. CKE wyda na przygotowanie matury z matematyki 63 mln zł (od października 2007 r. do końca 2013).
  2. Przygotowaniem matury z matematyki zajmuje się m.in. tajemniczy "Centralny Zespół Ekspertów Matematycznych", w którym jest kilka grup ekspertów. Nikt nikogo nie zna - pełna tajemnica, jak w konspiracji za czasów niemieckiej opupacji.
  3. Po aferze z LO im. Hoffmanowej w Warszawie, CKE zapowiada zmiany w standaryzacji. Jakie? "Będziemy testować tyle zadań, żeby uczniowie nie mogli się domyślić, które będą na maturze. Cóż, to będzie nas po prostu więcej kosztowało".

Dziennikarze prowadzą "śledztwo". Wynik z góry wiadomy, bo państwowa, przymusowa oświata nie ma prawa działać - po prostu ten typ tak ma - niedawno pisaliśmy jakie osiągnięcia ma państwowa oświata w Niemczech: 14% osób w wieku produkcyjnym to analfabeci. U nas pewnie nie lepiej...

A poza tym mamy kryzys.

Czy chcą zamieść to zgniłe jabłko pod dywan?

Wicedyrektor CKE Mirosław Sawicki ogłosił, że egzamin maturalny z matematyki zdawany przez abiturientów z IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie nie będzie unieważniony. Powiedział przy tym:

Unieważnia się egzamin wtedy, gdy nieuprawnione ujawnienie treści egzaminacyjnych miało wpływ na jego wynik. Dokładne sprawdzenie prac tegorocznych maturzystów z "Hoffmanowej" nie wskazuje, że ujawnienie treści miało wpływ na ten egzamin. Maturzyści rozwiązywali zadania w różny sposób, zarówno ci z klas, które znały zadania, jak i ci z innych klas. Zadania rozwiązywane były z różnym efektem: dobrym i złym. Wyniki tegorocznej matury są porównywalne z wynikami z lat ubiegłych.

Ośmielamy się z takim postawieniem sprawy nie zgodzić.

  1. Jeżeli nawet wszyscy zdający w tej szkole rozwiązaliby zadania tymi samymi metodami, to w świetle faktu, że poznali tematy wcześniej, gdyż sama CKE upubliczniła je umieszczając zadania na "maturze standaryzującej" (i to jest najważniejsze w całej tej historii), nie powinno rodzić jakichkolwiek podejrzeń - przecież uczniowie przygotowując się do matury tematy tych zadań wcześniej znali i zadania przerobili. Być może nauczyciele tej szkoły wspólnie omawiając zadania z "matury standaryzującej" sugerowali potem uczniom rozwiązanie zadań tymi samymi metodami...
  2. Podane uzasadnienie sugeruje, że nastąpiło nieuprawnione ujawnienie treści egzaminacyjnych. Na pewno? Czy prokuratura już zakończyła badanie sprawy? Użycie tych samych tematów zadań na "maturze standaryzującej" a potem na "prawdziwej" sama CKE nazywa nieuprawnionym ujawnieniem? Jednocześnie CKE twierdzi, że nadal będzie tak robić, bo zadania na maturę muszą być "zestandaryzowane"! Jak CKE zamierza wybić z głowy tematy zadań testowanym uczniom? Praniem mózgu?

Podejrzanie wygląda to oświadczenie CKE - ogłoszone przed zakończeniem śledztwa prowadzonego przez prokuraturę. Jedno tylko dobro wynika z tego pośpiechu: uczniowie IX LO będą mogli spokojnie zdawać następne egzaminy.


Pozostałe komentarze:
-1--2--3--4--5--

-6--7--8--9--10--

-11--12--13--14--15--

-16--17--18--19--20--

-21--22--23--24--