Nieudana operacja to połowa udanej sekcji.


Bieżące komentarze: matura z matematyki, oświataMatura: trudna czy nie?

Mamy ogromną rozbieżność w komentarzach dotyczących stopnia trudności zadań na maturze z matematyki 2012 (poziom rozszerzony) i podnoszone są nawet pretensje do CKE. Tymczasem wszystkie te dyskusje są bez sensu, gdyż najważniejsze jest to, że dla wszystkich tematy zadań były TE SAME. Ważne jest jak ktoś napisał w stosunku do innych, a nie to, czy średnia wyniesie 60% (bo zadania były łatwe), czy 45% (bo zadania były trudne). Celem przeprowadzania matury rozszerzonej jest bowiem rywalizacja o indeks wyższej uczelni, a nie osiąganie wysokich procentów.

Analiza tematów zadań z matury na poziomie rozszerzonym z ostatnich dwóch lat pozwala na wyciągnięcie dwóch prognoz:

 1. Wymagania maturalne sugerują promowanie przyszłych księgowych kosztem wynalazców. Zadania są w ponad połowie takie, że po przeczytaniu tematu od razu wiadomo JAK je rozwiązać, a pozostaje tylko być biegłym rachmistrzem. Druga połowa zadań jest równie łatwa dla wyuczonego absolwenta klasy z rozszerzoną matematyką - pod warunkiem, że przygotuje rozwiązanie (wykona rysunek, wstępną analizę danych i szukanych itp.). W ciągu ostatnich dwóch lat na maturze nie pojawiło się zadanie, wymagające pomysłu na rozwiązanie - typowego matematycznego "błysku".
 2. Pogłębia się rozbieżność między tym, czego się uczy w szkole, a tym, co jest wymagane na maturze. Na maturze WSZYSTKIE zadania wymagają przeprowadzenia choćby prostego rozumowania. Nie ma zadań sztampowych. Tymczasem na lekcjach zadań sztampowych rozwiązuje się najwięcej a i w zbiorach zadań też takie przeważają - przynajmniej taka jest opinia, którą wynoszę z opowiadań uczniów.

Ciekawe, czy te tendencje będą trwałe. Zobaczymy za rok...

Gdyby głupota miała skrzydła...

Parlament Europejski ogłosił rezolucję w sprawie kobiet i zmian klimatu. Przytoczę kilka weselszych postulatów:

 • Według PE zmiana klimatu nasila dyskryminację ze względu na płeć.
 • PE wzywa państwa członkowskie, by uwzględniały aspekt płci w strategiach na rzecz przeciwdziałania klęskom żywiołowym.
 • PE wzywa państwa członkowskie, by promowały upodmiotowienie kobiet i ich uświadamianie poprzez budowanie potencjału przed katastrofami związanymi z klimatem.
 • PE uważa, że bez sprawiedliwości w dziedzinie klimatu nie da się osiągnąć prawdziwej równości płci.
 • Według PE kraje unijne powinny przeprowadzić analizę polityki łagodzenia zmiany klimatu, skoncentrowanej przede wszystkim na wymiarze płci.

Chciałem tu dopisać jakiś komentarz, ale ręce mi opadły...

Potęga ludzkiego umysłu

CKE dała plamę: na egzaminie gimnazjalnym z języka polskiego w teście jednokrotnego wyboru dwie odpowiedzi na jedno z pytań są poprawne. W związku z tym CKE oznajmia, że zdezorientowanemu gimnazjaliście przyzna punkt w dwóch sytuacjach:

 • gdy zaznaczy tylko jedną poprawną odpowiedź (czyli błędnie rozwiąże zadanie),
 • gdy zaznaczy obie poprawne odpowiedzi (czyli postąpi wbrew zasadom wypełniania testu, ale w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem).

CKE uważa, że błędu nie było, bo w pytaniu nie było napisane, że jedna odpowiedź jest poprawna. A ja się pytam:

 • Jeżeli nie było błędu, to dlaczego teraz CKE daje punkty za błędną odpowiedź na pytanie, czyli zaznaczenie tylko jednej poprawnej odpowiedzi?
 • Czy w tym pytaniu CKE napisała, że może być wiele odpowiedzi poprawnych? Dlaczego test wielokrotnego wyboru ma być wartością "domyślną": kto i kiedy ogłosił, że jeżeli nic w pytaniu nie pisze, to może być wiele odpowiedzi poprawnych na egzaminach przeprowadzanych przez CKE?

Sprawa jest tak oczywista, jak 2+2=4. Jeżeli mamy test jednokrotnego wyboru (a innych CKE na swoich egzaminach nie stosuje), w którym dwie odpowiedzi są poprawne, to układający taki test popełnił błąd jak stąd do Bałtyku. Twierdzenie, że błędu nie było łamie moje przekonanie o potędze ludzkiego umysłu.

O to właśnie chodzi!

W "Rzeczpospolitej" ukazał się krótki wywiad z prof. Michałem Wojciechowskim. Rozmowa dotyczyła systemu oświatowego. Zainteresowanym podaję link: http://tiny.pl/hppqc

Profesor Wojciechowski w krótki sposób wyjaśnił, dlaczego scentralizowany, państwowy system oświaty nie może dawać dobrych efektów:

Każda szkoła realizuje ten sam program. A niezależnie, czy jest on lepszy czy gorszy, to nie ma sensu kształcenie wszystkich ludzi wedle tego samego wzorca. W ten sposób właśnie pozbawia się  szans tych, których interesowałoby coś innego i likwiduje się  korzystne społecznie urozmaicenie.
Potrzebne jest wspólne minimum, nauka posługiwania się językiem ojczystym i historii swojego kraju, liczenia, języka obcego, ale rozszerzenie tego programu powinno być w znacznej mierze kwestią wyboru. Długi kanon lektur nie jest wcale potrzebny dla ucznia, lecz dla komisji egzaminacyjnej, by mogła zadawać jednolite pytania na maturze. Jeden uczeń zachęci się do czytania przez felietony, drugi przez "Potop", a trzeci przez science fiction. Młodzież nie czyta, bo interesuje ją tylko ułamek tego, co jej się czytać każe. Do tego właśnie prowadzi taka "urawniłowka".

Święte słowa. Od siebie dodam, że efekty "urawniłowki" mamy takie, że ma egzaminie maturalnym sprawdza się umiejętność czytania ze zrozumieniem, a egzamin z języka polskiego jest tak naprawdę egzaminem z kanonu lektur.

Marnotrawstwo

Właśnie dowiedziałem się, że dziś Rada Ministrów przyjęła harmonogram realizacji zadań programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła". Przekładając to z języka urzędowego na ludzki, ustalono na co i kiedy zostanie wydana kwota 6 mln zł. Mamy zatem główne wydatki:

 • 4,5 mln zł zostanie przeznaczonych na otwarty konkurs ofert, który ukierunkowany jest na wdrożenie w przedszkolach i szkołach podstawowych projektów obejmujących prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-informacyjno-promocyjnych, pokazujących dobre praktyki związane z przyjaznym wdrażaniem 6-latków do edukacji szkolnej.
  Przekładając to z języka urzędowego na ludzki: te pieniądze zostaną przeznaczone na to, aby rodziców (w większości negatywnie nastawionych do planów wyrywania 6-latków do szkół) agitować w kierunku przeciwnym do ich przekonań.
  Ci rodzice nie wierzą, że państwo chce im ich dzieciom zrobić na siłę dobrze, więc będzie się ich przekonywać. A skąd pieniądze na przekonywanie? Rodzicom zostały zabrane w podatkach. W sumie - rodzice płacą ciemiężcy za ciemiężenie. Majstersztyk!
 • 1,25 mln zł zarezerwowano na otwarty konkurs promujący zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną oraz rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży.
  W tych kwestiach państwo też wie lepiej co dzieciom potrzebne. Ale... czy państwowo-propagowany "zdrowy styl życia" pokrywa się z tym, którego chcieliby rodzice?

Walka z wiatrakami

Nasze kochane państwo przeznaczyło właśnie 140 milionów złotych na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców.
Rodzice mogą się ubiegać o takie dofinansowanie, jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na osobę. Netto - czyli już po pobraniu odpowiednich podatków.

Wynika z tego, że nasze kochane państwo najpierw zabrało tym rodzicom pieniążki za pomocą urzędów skarbowych, a teraz (gdy ci rodzice tak już zbiednieli, że nie stać ich na zakup wyprawki) część wcześniej zabranych pieniążków się im zwraca.
Najpierw sobie ten wiatrak postawili, a teraz z nim walczą.
Don Kichote z La Manchy też wyruszył w świat niesiony szczytną chęcią pomagania ludziom i bronienia najsłabszych.
Dlaczego jednak z niego się śmieją, a z takich rządów - nie?

Uczucia mieszane...

Ogłosiło, że teraz będzie "Nowa formuła przygotowania do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym".

W rzeczywistości przeprowadzono standardową, próbną maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Nauczycielom dano do wykorzystania tematy zadań i schematy punktowania. Owe schematy to cała tej formuły innowacyjność.

W sumie słowa dotrzymano: na jesieni CKE stwierdziła, że próbnej matury nie będzie bo to kosztuje itd., itp., więc teraz mamy "nową formułę", w ramach której szkoły same sobie robią próbną maturę. Na dodatek jest okazja do chwalenia się wprowadzeniem czegoś nowego. Że to nowe jest przefarbowanym starym? Czasy mamy takie, że władzuchna nie ma się czym chwalić, więc surogaty mają wzięcie.


Pozostałe komentarze:
-1--2--3--4--5--

-6--7--8--9--10--

-11--12--13--14--15--

-16--17--18--19--20--

-21--22--23--24--