Maturzysta-INFO - serwis informacyjny dla maturzystówW serwisie Matura z matematyki:


 • Ogólne informacje o egzaminie maturalnym; dokładniej o maturze z matematyki.

 • Matematyka - materiały do nauki, za pomocą których można samodzielnie przygotować się do matury.
  Materiały służące temu celowi są starannie wyselekcjonowane - wymagają od czytelnika myślenia, otwartego umysłu, zerwania ze szkolnym schematyzmem - część zadań jest nietypowych i zaskakujących. Nie są to zestawy typowych zadań występujące w podręcznikach. Autor postawił przed czytelnikiem ambitny cel: przygotuj się też do studiów, bo egzamin maturalny to tylko jeden z etapów kształcenia ("studiować" to analizować, dogłębnie poznawać).
  Oferowane materiały mają postać ebooków w formacie pdf.
  Na stronie OPIS OFERTY można pobrać bezpłatne fragmenty oferowanych ebooków.

 • Nauczyciele matematyki - nasz serwis udostępnia nieodpłatnie nauczycielom matematyki tematy 2407 zadań, które można wykorzystać w przygotowaniu uczniów do matury.

 • Różności: od linków do stron internetowych wyższych uczelni, do przypomnienia, jak wyglądała matura przed laty.

Złota myśl:

Statystycznie udowodniono, że na każdą nieszczęśliwą starą pannę przypada przynajmniej jeden szczęśliwy mężczyzna.


Komentarze: matura, oświata i okolice

Polecamy

Matmatura to internetowa aplikacja, która przygotuje Cię do matury z matematyki w Twoim własnym domu.

Matmatura uczy przez krótkie filmiki z wytłumaczonymi zagadnieniami oraz interaktywnym systemem z zadaniami. Uczniowie mogą pominąć to co jest za proste lub obejrzeć kilka razy to co jest dla nich trudne. System przyznaje punkty za obejrzane filmiki i zrobione zadania motywując ucznia i mówiąc mu na jakim etapie przygotowań do matury się znajduje.

Z takiej formy nauki korzystają uczniowie np. w Stanach Zjednoczonych, ze stron takich jak Khan Academy czy Grockit.com uczą się do egzaminów miliony osób.

Obecnie na serwis matmatura.net oferuje intensywny kurs "Matura w miesiąc" dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w którym tłumaczy maturalne pewniaki – zadania, które najczęściej pojawiają się na maturze.

Strona dostępna jest pod adresem www.matmatura.net

Pocałujta w ... wójta

W dniu 24 stycznia 2014 r. na adres Biura Organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej wysłałem wniosek o weryfikację decyzji o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręcznika do 4 klasy szkoły podstawowej "Matematyka wokół nas", którego autorami są Helena Lewicka i Marianna Kowalczyk.

Żadnej odpowiedzi do tej pory nie otrzymałem (mamy dziś 20 marca 2014 r.), a to oznacza, że pracownicy MEN mają obowiązujące prawo w głębokim poważaniu. Zgodnie z kpa:

 • Organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 • Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
 • O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę.
 • O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Mój wniosek uzasadniałem tym, że dwa  rozdziały w/w podręcznika zawierają merytoryczne i dydaktyczne błędy. W rozdziałach tych przyjęto, że słowa "kąt prosty" nie są poprawną odpowiedzią na pytanie: "Podaj nazwę kąta, który ma miarę 90 stopni".

Absurdalności takiego ustalenia nie muszę uzasadniać. Jest dla mnie jasne, że sprawie ukręci łeb postronek zamilczenia. Autorki wspomnianego podręcznika pełniły lub pełnią funkcje "rzeczoznawcy" i "eksperta" MEN. Ciekawe, czy będą pracować nad nowym, obowiązkowym dla wszystkich SUPER-PODRĘCZNIKIEM, czyli najnowszym "pomysłem" naszej kabaretowej władzy.

Tadeusz Socha

Nazwa kąta - kontynuacja

Jeden z podręczników do czwartej klasy szkoły podstawowej naucza, że słowa "kąt prosty" to nie jest nazwa kąta. Oto tematy dwóch zadań:

1.   Zadanie dla uczniów szkoły podstawowej:

Podaj nazwy  kątów  o miarach:

 • 50 stopni,
 • 90 stopni,
 • 180 stopni,
 • 150 stopni.

2.   Zadanie ze zbioru zadań dla gimnazjalistów:

Podaj nazwę kąta, który tworzy styczna do okręgu z promieniem poprowadzonym do punktu styczności.

Jestem bardzo ciekaw, jakie rozwiązania tych zadań zaproponowaliby autorzy w/w podręcznika? Mam nieodparte wrażenie, że zadałem pytanie retoryczne.

to be continued...


Pozostałe komentarze:
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|
41|